”Att förändra sitt beteende innebär att man behöver föra in en ny vana i sitt liv”

Stresshantering - Pyma AB - achieving the perfect balance

Stresshantering

STRESS är en naturlig reaktion på fysiska, mentala och känslomässiga påfrestningar av olika slag…

Utbildning - Pyma AB - Smiling woman holding a clipboard

Utbildning

Trött på att hålla på och förlora kontroll? – Mindful väg till mindre stress och mer kontroll…

Grupputveckling - Pyma AB - Group of business people.

Företag, grupper och ledarskap

Det ar dyrt för företaget när arbetsgrupperna inte fungerar, eller fungerar dåligt…

Kognitiv beteendeterapi - Pyma AB - Oppressed man talking with psychologist

Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa dig att se och förändra det som begränsar dig i vardagen…