Beteendebaserad säkerhet – BBS

Beteendebaserad säkerhet, BSB, är en teknik som motverkar ogenomtänkt beteende, som i sin tur kan leda till olyckor på arbetsplatsen – och med kostsamma sjukskrivningar och produktionsstörningar som följd.
BSB har länge använts i utsatta branscher, som exempelvis bygg- och oljeindustri men kan implementeras i alla företag. Beteendebaserad säkerhet ökar medarbetarnas medvetande och kompetens när det gäller säkerhet och gör arbetsplatser mer attraktiv.