Grupputveckling & ledarskap

”Den som trivs med sina arbetskamrater mår bättre, arbetar snabbare och tjänar mer pengar åt företaget”

Självklart vet du att trivsel och fungerande arbetsgrupper är ett kapital att förvalta. Och att den som trivs på sin arbetsplats är mer effektiv och presterar bättre så att företaget blir mer lönsamt.

Pyma AB kan hjälpa dig att få effektivare arbetsgrupper och medarbetare som går till jobbet med glädje och förväntan – och som fokuserar på kärnverksamheten. Våra psykologer löser problem som revirtänkande, bristande kommunikation, ryktesspridning och annat som ger stressade, missnöjda medarbetare med högt sjuktal – och kostsam personalomsättning.

Pyma AB har flera etablerade metoder för att kartlägga arbetsgruppens behov av utveckling och åtgärder. En av dem är Group Development Questionnaire, GDQ, anpassat till svenska normer och kompletterat med samtal och intervjuer.

Arbetsmiljö, motivation och effektivitet

Arbetsmiljön är avgörande för trivsel, motivation och effektivitet, både för dina medarbetare och dig själv som ledare.
Stress, konflikter, olyckor, omställningar kostar pengar. Därför är ett medvetet och strategiskt arbetsmiljöarbete klara vinster, både ekonomiska och psykosociala. Säkerheten på arbetsplatsen regleras i lag men personalen – och du själv som ledare – kan behöva kunskap. Pyma AB ger er den, utvärderar och hjälper företaget att skapa mer hållbara rutiner. Vi kan även vara delaktiga i rehabiliteringsplaner vid psykisk ohälsa, missbruk eller utbrändhet.

PYMA AB är godkänd utbildningsanordnare för utbildningar i arbetsmiljö av AFA.