Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa dig att se och förändra det som begränsar dig i vardagen.

Kognitiv beteendeterapi - Pyma AB - Oppressed man talking with psychologistDet finns stöd, tröst och lindring att få, även när tillvaron känns som allra svårast. Och det gör skillnad att tala om det som känns svårt.
Psykologerna i Pyma AB kan hjälpa dig att se vad som behöver bli annorlunda för att du ska må bättre. Tillsammans med dig hittar vi den metod som passar just dig, till exempel KBT, Kognitiv beteendeterapi.

KBT kan hjälpa dig att hantera tillvaron

Ställs du inför situationer som påverkar dina känslor och beteenden på ett sätt som
begränsar dig? Det kan handla om panikångest, rädslor, ätstörningar eller annat som tar allt större plats i din tillvaro. Och som stjäl den energi du så väl behöver till att fungera, klara jobbet eller ha ett socialt liv.

Kognitiv beteendeterapi

Psykologerna i Pyma AB kan hjälpa dig att succesivt ändra dina tankar och klara av de situationer som tidigare varit svåra.
Du kan få KBT via högkostnadsskyddet på remiss från din vårdcentral eller privata familjeläkarmottagning. Då är patientavgiften 200 kr per besök.
Du kan också komma direkt och betalar då 1 400 kr men får då å andra sidan en tid väldigt snabbt.

En HBTQ-friendly mottagning

Pyma AB välkänd för öppenhet och brist på fördomar när det gäller våra klienters livsstil. Vi har erfarenhet av stöd och bedömningar inför könsbekräftande process men också av att stötta anhöriga i den situationen. Vi hjälper också individer som lider av psykisk ohälsa som följd av HBTQ-relaterad utsatthet och diskriminering.

Parterapi

Har du och din partner problem i er relation? Parterapi kan vara ett sätt att komma närmare igen, att se varandra ur andra vinklar och förstå varför kommunikationen inte fungerar. Eller så kan parterapi faktiskt vara ett sätt att gå skilda vägar på ett bättre och mer konstruktivt sätt.
Bygger er relation på ett icke normativt sätt att leva, t ex. som swingers eller poly? I Pyma AB har vi erfarenhet av att arbeta med och stötta i komplex relationskontext.

Pris: 1 400 kr á 45 minuter, 90 minuter avsätts första gången.

Vi väntar på ditt samtal!