Krishantering i arbetslivet

Välfungerande rutiner underlättar krishantering

Pyma AB har lång erfarenhet av riskbedömning, krishantering och krisstöd i företag.
Det kan röra sig om ytterst drastiska frågor som medarbetares död, bombhot, rån eller annat som upplevs som mycket traumatiskt för både den som drabbas och för företaget som helhet. Det kan också gälla uppsägningar, mobbning och personliga kriser som gör att medarbetare inte fungerar i sitt arbete.
Pyma AB hjälper företaget att upprätta den arbetsmiljöplan som Arbetsmiljöverket kräver att företag med fler än fem anställda ska ha. Vi arbetar proaktivt med den ansvariga ledningsgruppen så att en genomförbar handlingsplan finns att följa, både internt och externt, till exempel mot media.
I krissituationen finns vi på plats inom tjugofyra timmar för personliga samtal och samarbete med företagshälsovården.