Om Pyma

Pyma AB – ditt stöd i både privatlivet och arbetet

När du har svårt att släppa jobbet och stressen. När relationerna inte fungerar på arbetet eller hemma. När du har svårt att se lösningar för att problemen känns oöverstigliga.
Eller om du drabbas av något som är svårt och smärtsamt, som sorg, sjukdom, hot eller våld. Då kan samtal med en psykolog hjälpa dig att se vägen ut ur en svår situation, både rent privat men också för företag.

Psykologerna i Pyma AB ger stöd till enskilda personer, arbetsgrupper och företag.
Vi finns i centrala Malmö och har samarbete med Region Skåne och flera försäkringsbolag; du kan alltså komma till oss på remiss. I huset finns fler psykologer med lång och djup erfarenhet. Vi talar sammanlagt sex språk; det innebär att du kan få terapi på ett språk du känner dig bekväm med.