Stresshantering

Stress är en naturlig reaktion på fysiska, mentala och känslomässiga påfrestningar av olika slag.

Stresshantering - Pyma AB - achieving the perfect balanceStress innefattar en blandning av yttre omständigheter, inre påfrestningar och vårt sätt att hantera stress.

Alarmerande stressymptom

 • Spänningar i kroppen och huvudvärk
 • Grubblerier
 • Oförmåga att slappna av och varva ner
 • Hjärtklappning
 • Sömnsvårigheter
 • Glömska och koncentrationssvårigheter
 • Upprepade förkylningar
 • Depression med eller utan självmordstankar(!)

Att hantera stress med hjälp av Mindfulness
Mindfulness är en stresshanteringsmetod som härstammar från Buddism och har kommit till Västvärlden på 70-talet. Sedan dess har det använts för att lära människor fokusera bättre, fatta medvetna beslut och klara av känslo- och tankemässiga påfrestningar. Mindfulness inbegriper särskilda meditationsövningar samt enkla men värdefulla vardagsövningar. Mindfulness gör skillnad!

Kursen ”You have only moments to live” vänder sig till dig som vill lära dig mer om stress och hur du på bättre sätt

kan hantera omständigheterna samt till dig som vill öka graden av ditt självomhändertagande. Du får möjlighet att under åtta veckor få redskap som kommer att förändra ditt liv på många områden. Du lär dig känna igen när stressen är på väg, hantera den på ett konstruktivt sätt, få jobba med dina tankar, lära dig konstruktiv problemlösning, lära dig hantera svårigheter på bättre sätt samt utveckla relationen till dig själv och till andra. Kursen är en blandning av Mindfulness, KBT, Acceptans med teoretiska och övningsinslag. Följ med på denna upptäcktsresa och skaffa dig verktyg för livet!

Innehåll

 • Stress och dess konsekvenser
 • Hur hanterar jag stress
 • Hur vårt tankesätt påverkar upplevelse av stress
 • Time management
 • Självomhändertagande
 • Teoretiska inslag om stress, självkänsla
 • Värdefulla meditativa, kognitiva och känslomässiga verktyg
 • Vägen till ett friskare liv
 • Grunderna i Mindfulness
 • Acceptans

Målgrupp: Du som har en känsla av att du håller på att förlora kontroll eller att du inte hinner med allt trots att du jobbar mycket. Du som har svårt att sova och slappna av, vet att du borde göra på annat sätt men förmår dig inte att göra annorlunda. Du som vill lära dig hantera din stress och lära dig verktyg du kan ha nytta för hela livet.

Start: Löpande, skicka förfrågan till oss
Tid: 16:00-17:30
PRIS: 6500 kr ex moms eller om du kommer via remiss från vårdcentralen får du betala enbart din patientavgift
Anmälan: marijana.barisic@pyma.se

”En mindre revolution i mitt sätt att tänka! Tänk att man kan tänka så!”
– Marta Brant

”Kursen lärde mig nya tekniker för avslappning. Tekniskt sätt gav kursen nya impulser för min livsföring”
– Harald

”Marijana är duktig på Mindfulness och på att engagera alla deltagare. Hon bjöd verkligen på sig själv och fick deltagarna att öppna sig”
– Maria Ogestad